FÖRVERKLIGAR HUSDRÖMMAR!

FÅ EN KOSTNADSFRI OFFERT!

Ett hus som är klart i rätt tid utan fel är alltid den billigaste lösningen

Totalentreprenad, – En smidig och trygg resa mot ditt nya hus. Om du väljer att bygga hus med totalentreprenad som merparten av våra kunder gör, så skriver du ett enda kontrakt med oss och sedan tar vi ansvar för hela byggnationen. Du har full kontroll på både ekonomi och hur bygget fortskrider, och du slipper dolda kostnader och tråkiga överraskningar under resans gång.

Vår erfarna projektledare blir din personliga kontaktman från start till inflyttning. Allt för att göra ditt livs affär så trygg som möjligt.

 • Fast pris

 • Tydlig tidsplan

 • Nyckelfärdigt

 • Egen projektledare

 • Tilläggsbeställningar

 • Arbetsmiljöansvar

 • Garantier och försäkringar

Om du vill leda bygget själv

För den som inte vill bygga med totalentreprenad utan vill vara mera delaktig i husbygget erbjuder vi en så kallad delad entreprenad. Då blir du din egen projektledare och köper en byggsats av oss. Vår säljare bistår då istället med hjälp till avtalsskrivning med de entreprenörer du väljer, men det är du som står som avtalspart med entreprenörerna, samordnar byggnationen och du måste ta stort ansvar för både helhet och detaljer.

Detta ger dig som kund stor valfrihet i att lägga ner eget arbete i husbygget, välja vad du vill ha hjälp med och möjlighet att styra bygget med en egen tidplan. Med delad entreprenad rekommenderar vi att man är erfaren och inte under för hård tidspress. Kontakta din närmaste säljare så berättar vi mer om vilken form som kan passa ditt behov.

services-tabs-139154408

Genom tillvalet stomresning och färdig utsida får du hjälp av våra proffsiga husbyggare att mura husstommen. Huset görs även klart utvändigt dvs. takpannor läggs, vindskivor sätts upp, skarvplåtar, puts, balkonger osv monteras. Fördelen med detta är att huset snabbt blir vädertätt. Innan du tar över görs en stombesiktning och efter det kan du ta vid som din egna projektledare och färdigställa huset invändigt.

Vi hjälper dig!

Om du är det minsta osäker på vilken entreprenadform som passar just dina förutsättningar, tveka inte att kontakta oss. Vi ger dig alla de råd och den hjälp du behöver för att ta rätt beslut i ditt livs största projekt!

services-tabs-139154408

Så här går det till

Av erfarenhet vet vi att många frågor kommer att dyka upp under resans gång, och vi vill därför förklara byggprocessens olika skeenden. Att bygga hus är inte så svårt som det kanske kan låta!

Tomten

Studera olika typer av tomter, tänk in hur och var ni vill bo under en lång tid. Hur ser kommunikation och barnomsorg ut? Besök tomten under olika tider på dygnet för att se hur ljuset faller. Försäkra er om att tomten verkligen är till salu. Stäm av med Lantmäteriet om tomten belastas av något servitut eller är belånad. Ta reda på hur omgivningen är planerad med andra nybyggnationer och eventuella nya vägar.
Titta även på tillkommande kostnader såsom avstyckning, anslutning av vatten och avlopp. Ta reda på vad detaljplanen säger för just din fastighet och vad/hur du får bygga.

Husvalet

Gör först och främst en ordentlig boendekalkyl med en bankman utifrån er budget. När ni hittat en tanke om storlek och stil börjar det roliga – att forma huset efter tomtens förutsättningar och era önskemål, det finns stor frihet att anpassa dem alla efter era unika önskemål. Tänk inte bara på vilken planlösning ni gillar bäst utan även på husets läge på tomten, områdets stil och hur huset ska vara byggt för att kunna växa med er. Våra hussäljare hjälper dig givetvis att resonera kring detta – tveka inte att kontakta oss!

Bygglovet

Som er totalentreprenör hjälper vi till att ta fram alla handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov:

 • Huvudritningar med planer och fasader
 • Sektionsritning
 • Situationsplan med uppgift om anslutningspunkt till kommunalt VA-nät
 • Teknisk beskrivning
 • Anmälan av kontrollansvarig

Beviljande av bygglov tar oftast mellan en till tre månader och priset varierar beroende på hur stort hus du ska bygga och om det finns detaljplaner framtagna för tomten.

Kontrollansvarig (KA)

Enligt lag ska det finnas en oberoende kontrollansvarig (KA) som verifierar att nybygget uppfyller gällande bestämmelser. Han eller hon ska följa bygget och se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Kontrollansvarig ska även medverka vid samråd och slutbesiktning. Kostnaden för en KA kan variera och beror på byggets komplexitet.

Tekniskt samråd

Innan byggstart kan ske ett tekniskt samråd hållas med dig som byggherre och byggnadsnämnden i kommunen. Vid detta samråd ska kontrollansvarig medverka och kontrollplanen fastställas. Efter detta kan startbesked lämnas och det är dags att börja bygga.

Utsättning

Enligt lag ska en utsättning av huset göras efter att bygglovet beviljats, startbesked har lämnats och alla kontrakt är klara. Detta innebär att husets exakta läge på tomten markeras av kommunen eller en fristående sakkunnig konsult. Före gjutning av plattan ska även ett lägesbevis tas fram av kommun eller sakkunnig konsult. Vi hjälper dig med allt du behöver, men det är ditt ansvar att detta görs.

Projektledare

Projektledarrollen i byggprocessen. Du får en egen projektledare som håller i alla trådar och som medverkar vid byggplaneringsmötet, stomresning samt vid slutkontroll.

Försäkringar

Ditt husbygge är försäkrat så snart du har tecknat ett kontrakt med oss.

Slutbesiktning och slutsamråd

Då huset är färdigt ska en slutbesiktning utföras av en oberoende besiktningsman. Byggnadsnämnden kallar även till ett slutsamråd och därefter kan ett slutbesked lämnas.

Inflyttning

Nu är allt klart och det är dags att flytta in i ert hem och låta husdrömmarna bli verklighet

FÅ EN KOSTNADSFRI OFFERT!

Vi svarar på din förfrågan så fort som mjöligt!

FÖRNAMN *
EFTERNAMN *
E-POST *
TELEFON

ÄMNE

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?